اعضای تیم شریف پروژه

اعضای تیم شریف پروژه :

اعضای تیم شریف پروژه متشکل از بهترین دانشجویان دانشگاه های برتر کشور میباشند.شریف پروژه مفتخر است تاکنون افتخار همکاری با بیش از 600 اعضای تیم شریف پروژه در بیش از30 رشته دانشگاهی را داشته است.

انجام پروژه

انجام پروژه

کارشناسان رشته مهندسی مکانیک : 52 کارشناس فعال و 131 کارشناس در لیست انتظار

کارشناسان رشته مهندسی برق :  67 کارشناس فعال و 54 کارشناس در لیست انتظار

کارشناسان رشته مهندسی معدن : 42 کارشناس  فعال و 111 کارشناس در لیست انتظار

کارشناسان رشته مهندسی کامپیوتر : 50 کارشناس فعال و 78 کارشناس در لیست انتظار

 

 

بالا