شما اینجا هستید : صفحه اصلی >

شناسه پروژه: ۷۸۷ نوع سفارش: تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی نفت نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد نرم افزارهاي مورد نياز: word موضوع: پدافند غیرعامل واحد CGS(ایستگاه تقلیل فشار) شرح کامل پروژه: بیشتر به صورت یک موضوع تحقیقاتی و جمع اوری مطالب هست از مقاله ها و کتب خارجی در مورد این واحدها و سیتم های