مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

عبارت است از فرآیندی شیمیایی از قبیل واحدهای یک پالایشگاه،پتروشیمی، صنایع چوب و کاغذ، صنایع غذایی، صنایع سلولزی، صنایع پلیمر، صنایع شیمیایی معدنی و غیره .واحدهایی که در آن ها فرآیندهای شیمیایی برای تولید انبوه به کار می‌رود. به این بخش از مهندسی شیمی، مهندسی فرآیند گفته می‌شود.فرآیندهای مجزایی که توسط یک مهندس شیمی به کار گرفته می‌شوند (مانند تقطیر، استخراج و…)، عملیات واحد نام داشته و شامل واکنش شیمیایی، عملیات انتقال جرم، انتقال حرارت و انتقال اندازه حرکت هستند. این فرآیندها برای سنتز شیمیایی یا جداسازی شیمیایی با هم ترکیب می‌شوند.سه قانون فیزیکی اساسی در مهندسی شیمی، اصل بقای جرم، اصل بقای انرژی و اصل بقای اندازه حرکت هستند. انتقال ماده و انرژی در یک فرآیند شیمیایی با استفاده از موازنه‌ی جرم و انرژی برای کل واحد، عملیات واحد یا بخشی از آن ارزیابی می‌شود. مهندسین شیمی اصول ترمودینامیک، سینتیک واکنش و پدیده‌‌های انتقال را به کار می‌گیرند.

مهندسی شیمی نوین

گستره‌ای فراتر از مهندسی فرآیند را در بر می‌گیرد. هدف اصلی مهندسی شیمی بهره گیری از دانش شیمی در خلق مواد و محصولات بهتر برای عصر حاضر است. امروزه مهندسین شیمی علاوه بر فرآیندهای تولید مواد اولیه‌ی پایه، بلکه در توسعه و تولید محصولات باارزش و متنوع شرکت دارند. این محصولات شامل مواد ویژه و کارآمد برای صنایعی همچون هوافضا،خودروسازی، پزشکی، صنایع الکترونیک، کاربردهای محیط زیست و صنایع نظامی است. به عنوان نمونه هایی از این محصولات می‌توان به الیاف، منسوجات و چسب‌های بسیار قوی، مواد زیست‌سازگار و داروهای جدید اشاره کرد. امروزه مهندسی شیمی ارتباطی نزدیکی با علوم زیست‌شناسی، مهندسی پزشکی و اغلب شاخه‌های مهندسی دارد.
موسسه شریف پروژه متخصص در انجام پروژه مهندسی شیمی می باشد.

 

گرایش های مهندسی شیمی

•مهندسی فرآیند
•مهندسی صنایع پالایش
•مهندسی صنایع پتروشیمی
•مهندسی صنایع گاز
•مهندسی صنایع پلیمر
•مهندسی صنایع غذایی
•مهندسی صنایع سلولزی
•مهندسی صنایع شیمیایی معدنی
•مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت
•مهندسی بیوتکنولوژی
•مهندسی داروسازی

دروس اصلی

•موازنه انرژی و مواد
•مکانیک سیالات
•انتقال حرارت
•انتقال جرم
•طرّاحی رآکتورهای شیمیایی
•کنترل فرآیند
•کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
•ترمودینامیک
•عملیات واحد

نرم افزارها

در چند دهه اخیر، نرم افزارهای متعدّدی برای شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی نوشته شده اند که از بین آن ها این نرم افزارها در ایران شناخته شده تر هستند:
•Ansys-Fluent، Comsol حل عددی هیدرودینامیک فرآیندهای شیمیایی همراه با در نظر گرفتن انتقال جرم و انتقال حرارت (این دسته از نرم افزارها به عنوان نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی) Computational Fluid Dynamics-CFDشناخته می شوند
•aspen plus (برای شبیه سازی و طرّاحی فرآیند)
•aspen bjac (برای شبیه سازی و طرّاحی مبدل)
•aspen HTFS (برای طرّاحی مبدل)
•aspen polymer (برای شبیه سازی واکنش های پلیمری)
•aspen adsim (برای شبیه سازی جذب سطحی)
•aspen dynamic (برای شبیه سازی فرآیندهای پویا (دینامیک))
•aspen icarus (برای براورد اقتصادی فرایندهای شیمیایی)
•hysys (برای شبیه سازی فرآیندهای پایا)
•hysys dynamic (برای شبیه سازی فرآیندهای پویا)
•pipesys (برای شبیه سازی خطوط لوله)
•chemcad (برای شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی)

بالا