ضوابط و مقررات سفارش پروژه

ثبت سفارش در این وبسایت به منزله قبول ضوابط و مقررات سفارش پروژه در موسسه شریف پروژه می باشد، لذا لازم است که با دقت مقررات مربوطه را مطالعه نمایید.

ضوابط و مقررات سفارش پروژه

 

 1. صورت سفارش شما که حاوی اطلاعاتی است که در فرم سفارش ثبت کرده اید یا بعدا از طریق ایمیل اعلام نموده اید به عنوان درخواست شما می باشد و در صورتی که با تعیین حق الزحمه برای انجام آن داوطلب شدیم فقط نسبت به انجام آنچه قید نموده اید یا آنچه ما موافقت کرده ایم موظف خواهیم بود.
 2. صورت سفارش شما و مشخصات فردی و تحصیلی شما طبق سیاست حفظ حریم خصوصی، در موسسه شریف پروژه، محافظت خواهد شد.
 3. شما با واریز پیش پرداخت تعیین شده در زمان مقرر ما را ملزم به اجرای قرارداد نموده و درصورت فسخ قرارداد توسط مشتری به دلیل صرف زمان توسط تیم شریف پروژه جهت هماهنگی با مجری ، مطالعه اولیه کار توسط  مجری،تنظیم قرارداد،مطالعه اولیه بعد از قرارداد توسط مجری، این مبلغ غیر قابل عودت و در صورت فسخ از جانب مجری و یا هرگونه مورد مرتبط با تیم شریف پروژه کاملا عودت داده میشود.
 4. درصورت لغو پروژه از جانب مشتری تا پایان ساعت 24روز پرداخت بیعانه.مبلغ پیش پرداخت قابل عودت میباشد و در صورت گذراز این زمان و باتوجه به زحمات تیم شریف پروژه جهت هماهنگی مجری،قرارداد و احتمال شروع به کار مجری بیعانه شما به هیچ وجه قابل برگشت نیست.
 5. قیمت گذاری و توافقات لازم در مورد قرارداد از طریق آدرس ایمیلcom@gmail.com به شما اعلام خواهد شد.
 6. در صورت نیاز یادآوری های لازم از طریق سامانه پیامکی 09211392163  یا از طریق پیام رسان واتساپ یاتلگرام به شما ارسال می شود.
 7. در انجام پروژه پایانی صرفا موارد موجود در قسمت اهداف و نوآوری و فرضیات پروپوزال ملاک انجام شبیه سازی و یا قسمت نرم افزاری پروژه پایانی بوده و در صورت عدم وجود پروپوزال صرفا بر اساس مقاله بیس یا توافق کتبی دقیق از خواسته مشتری با جزییات انجام میشود.
 8. زمان اعلام شده برای هر فاز صرفا زمان مفید انجام هر فاز بوده و در صورتی که مواردی در طول انجام فاز اتفاق افتد که وظیفه ی انجام آن به عهده مشتری باشد این زمان جزو زمان انجام فاز نخواهد بود .
 9. زمان مفید انجام هرفاز صرفا از اولین روزکاری بعد از پرداخت بیعانه توسط مشتری شروع و در مدت زمان اعلام شده پایان می یابد.
 10. زمان تحویل هر فاز حداکثر تا ساعت 24 روز تعیین شده در قرارداد میباشد.بنابراین درصورت نیاز به تحویل در ساعات زودتر این مورد باید قبل از تنظیم قرارداد اعلام گردد.
 11. در پایان زمان مقرر هر فاز در صورتی که فاز مربوطه از پروژه توسط مجری آماده شده باشد مشتری 48 ساعت جهت تسویه فاز فرصت خواهد داشت.در غیر این صورت به ازای هر روز تاخیر در تسویه 1% به مبلغ کل فاز افزوده میگردد.
 12. در پایان زمان مقرر هر فاز در صورتی که فاز مربوطه توسط مجری آماده نشده باشد.مشتری میتواند تا 48 ساعت نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده که در این صورت تمامی مبلغ پیش پرداخت و یا خسارت تعیین شده در قرارداد و نه ضرر و زیان های احتمالی بلکه موارد مکتوب تعیین شده برای عدم تحویل هر فاز به مشتری تقدیم میگردد. در صورت عدم اعلام درخواست فسخ توسط مشتری در زمان تعیین شده در صورتی که مجری اعلام نماید که برای انجام پروژه به زمان بیشتری نیاز دارد و درصورت توافق مشتری مبنی بر تخصیص زمان بیشتر به ازای هر روز تاخیر در تحویل هر فاز پروژه از زمان مقرر اولیه ، 1% از مبلغ کل فاز کسر و در صورت ورود به هفته دوم تاخیر به ازای هر روز 2% از مبلغ فاز کسر میگردد که حداکثر تا صفر شدن مبلغ قرارداد ادامه خواهد داشت.
 13. زمان شروع فازهای بعدی یک پروژه صرفا با تایید قطعی فاز قبل توسط مشتری یا تایید مشروط و از اولین روز بعد از پرداخت بیعانه فاز مربوطه آغاز میگردد. که در صورت تایید قطعی با مجری تسویه و در صورت تایید مشروط به دلیل صرفه جویی در هزینه و پرداخت بیعانه فاز بعد ، فاز بعد آغاز و مشتری موظف میباشد در زمان 7 روز نسبت به تایید یا عدم تایید فاز قبل اقدام نماید.در صورت نیاز به زمان بیشتر این مورد باید به صورت کتبی توسط مشتری درخواست گردد.
 14. پس از انجام هرفاز یک پروژه صرفا اصلاحات بر روی آن فاز انجام میگردد و تنها اصلاحاتی که در چارچوب پروژه باشد قابل قبول میباشد.و موارد اضافی خارج از قرارداد اولیه و یا توافقات اولیه ، توسط مجری تعیین هزینه و با توافق مشتری مبنی بر پرداخت هزینه اضافی،انجام میشود.
 15. در صورتی که مشتری اعلام نماید علم کافی جهت بررسی پروژه را ندارد یا به استاد راهنمای خود دسترسی ندارد، شریف پروژه با تایید مشتری میتواند فردی را جهت بررسی کار ایشان مشخص و با دریافت هزینه توافقی بررسی و تایید هر فاز توسط وی انجام گردد.بدیهی است مسئولیت هرگونه مشکل ایجاد شده در صورت وجود ایرادات و عدم شناسایی توسط فرد تعیین شده به عهده شریف پروژه بوده و موظف است به هر نحوی موارد احتمالی را مرتفع سازد.
 16. قبل از شروع هر پروژه و ایجاد قرارداد ، مشتری موظف است خواسته های اضافی خود مانند آموزش،توضیحات اضافی،گزارش، قالب خاص گزارش و... را به صورت مکتوب در قالب یک فایل ورد و یا پی دی اف برای شریف پروژه ارسال نموده که ضمیمه قرارداد گردد.
 17. در پروژه های چند فازی که مشتری موظف به ارایه اطلاعات یا دیتا یا هرگونه موارد توافق شده برای انجام پروژه بوده، تا ارسال کامل این اطلاعات ، فاز مورد نظر اغاز نمیگردد و همچنین مشتری باید مشخص نماید که ظرف مدت چند روز این اطلاعات ارسال میگردد.در صورت عدم ارایه اطلاعات کافی ظرف 7روز پروژه منتفی و مبلغ 50 درصد از بیعانه به مشتری عودت و مابقی به مجری تحویل میگردد.
 18. در تمام پروژه ها و پس از انجام هر فاز مشتری موظف است ظرف مدت 10روز و حداکثر در 2مرحله نسبت به ارایه اصلاحات قطعی به مجری اقدام نموده و مجری نیز با توجه به حجم اصلاحات موظف است در سریعتر زمان مورد توافق نسبت به تحویل اصلاحات اقدام نماید.در صورت ارایه اصلاحات پس از 10روز از زمان تحویل پروژه مجری باتوجه به برنامه زمان بندی خود ودرصورتی که پروژه ای جهت تحویل نداشته باشد مختار است با دریافت 10درصد از هزینه فاز مربوطه اصلاحات رو مجددا انجام نماید.اصلاحات صرفا برروی کار انجام شده صورت خواهد پذیرفت و بنابراین اصلاحات خارج از کار انجام شده به منزله تغییرات بوده که مطابق تعاریف مربوط به بند تغییرات انجام میگرد.در صورت عدم تایید اصلاحات توسط مشتری و یا عدم توافق میان مشتری و مجری تنها مرجع بررسی کننده کارشناس رشته مورد نظر میباشد که توسط شریف پروژه تعیین و بررسی ایشان به منزله نتیجه قطعی برای طرفین خواهد بود.
 19. پس از انجام هر فاز درصورتی که مشتری اعلام نماید مواردی در فاز ذکر نشده که میبایست به ان ها اشاره میشد.این موضوع در ابتدا به مجری اعلام و در صورت توافق طرفین انجام میگردد.در صورتی که مجری اعلام نماید این موارد جز موارد اضافی بوده ، اپراتور مربوطه موظف به بررسی موارد مطابق پروپوزال،مقاله مرجع،قرارداد بوده و در صورت عدم توانایی اپراتور این مورد به کارشناس رشته واگذار میگردد.
 20. تنها مرجع داوری میان مشتری و مجری شریف پروژه بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل میان طرفین پروژه به داور بیطرف رشته مورد نظر واگذار میگردد که در راستای سیاست مشتری مداری در صورت اینکه پس از اعلام نتیجه توسط داور حق با مشتری بود 10درصد از دستمزد مجری کاسته و به مشتری تقدیم و در صورت اینکه حق با مجری بود صرفا به مشتری اعلام و پروژه خاتمه می یابد.
 21. پاسخگویی درخصوص نواقص پروژه صرفا از جانب تیم شریف پروژه به مشتری که نام ایشان در قرارداد ذکر شده انجام میگردد و در صورت مراجعه افراد دیگر ، هیچگونه همکاری از جانب تیم شریف پروژه با آنان انجام نخواهد پذیرفت.
 22. تنها مرجع تصمیم گیری در خصوص صحت انجام پروژه،نحوه ومیزان همکاری،بررسی شکایات پس از پایان مراحل پروژه و داوری،مدیریت تیم شریف پروژه میباشد.
 23. درصورت وجود هرگونه ایراد در انجام پروژه و تصمیم تیم شریف پروژه بر بازگشت وجه به مشتری .بازگشت وجه صرفا به شماره حساب فردی که نام وی در قرارداد ثبت شده انجام میگردد و برای مشتریان خارج از کشور که حساب بانکی داخلی ندارند بازگشت وجه به حساب فرد معرفی شده توسط ایشان انجام میگردد.این فرایند حداکثر در 30روز کاری انجام میگردد.
 24. شما با پرداخت مبلغ بیعانه تمامی قوانین فوق و قوانین وبسایت شریف پروژه را پذیرفته اید.بدیهی است مسئولیت عدم مطالعه کامل بندها و شرایط به عهده شما میباشد.

شرایط و تعهداتی که در این صفحه و صفحه اول وبسایت به آدرس sharifpr.ir درج شده است مورد تایید و لازم الاجرا می باشد.

بالا