ثبت سفارش در این وبسایت به منزله قبول ضوابط و مقررات سفارش پروژه در موسسه شریف پروژه می باشد، لذا لازم است که با دقت مقررات مربوطه را مطالعه نمایید.

ضوابط و مقررات سفارش پروژه

 

صورت سفارش شما که حاوی اطلاعاتی است که در فرم سفارش ثبت کرده اید یا بعدا از طریق ایمیل اعلام نموده اید به عنوان درخواست شما می باشد و در صورتی که با تعیین حق الزحمه برای انجام آن داوطلب شدیم فقط نسبت به انجام آنچه قید نموده اید یا آنچه ما موافقت کرده ایم موظف خواهیم بود.

صورت سفارش شما و مشخصات فردی و تحصیلی شما طبق سیاست حفظ حریم خصوصی، در موسسه شریف پروژه، محافظت خواهد شد.

شما با پرداخت بیعانه تعیین شده در زمان مقرر ما را ملزم به اجرای قرارداد نموده و درصورت فسخ قرارداد توسط مشتری این مبلغ غیر قابل عودت و در صورت فسخ از جانب مجری کاملا عودت داده میشود.

قیمت گذاری و توافقات لازم در مورد قرارداد از طریق آدرس ایمیل sharifpr.com@gmail.com به شما اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز یادآوری های لازم از طریق سامانه پیامکی 09211392163 به شما ارسال می شود.

شرایط و تعهداتی که در این صفحه و صفحه اول وبسایت به آدرس sharifpr.ir درج شده است مورد تایید و لازم الاجرا می باشد.