با انجام پروژه های دانشجویی به صورت دورکاری درامد جدیدی داشته باشید.

استخدام دانشجو

برای درخواست استخدام به صورت دورکاری و پروژه ای فرم استخدام دانشجو زیر را تکمیل نمایید.

در صورتی که در حال تحصیل هستید همان مقطع در حال تحصیل را وارد نمایید.

دانشگاه صنعتی شريف / شهر تهران

پروژه ها فقط از طريق ايميل sharifpr.com@gmail.com برایتان ارسال خواهد شد.

مثال:09121031324

021-10313247

ترجيحا نام نرم افزارها را انگليسی بنويسيد.

jpg, jpeg, doc, docx, pdf حداکثر حجم 10MB.

لطفا کادر فوق را تیک بزنید

بالا