مرتب سازی بر اساس: جهت :
 • شناسه پروژه : 1085

  شناسه پروژه: 1085 نوع سفارش: بخشی از پروژه پایانی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی نوع دانشگاه: آزاد م...
 • شناسه پروژه: 1053

  شناسه پروژه مهندسی مکانیک:  1053 نوع سفارش: پروژه مهندسی مکانیک تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مک...
 • شناسه پروژه :996

  شناسه پروژه: 996 نوع سفارش: مقاله ژورنال رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحص...
 • شناسه پروژه: 940

  شناسه پروژه: 940 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مکانیک سیالات نوع دانشگاه: سایر مقطع تحصيلي: کارشناس...