مرتب سازی بر اساس: جهت :
 • شناسه پروژه : 1354

  درصورتی که داوطلب انجام پروژه زیر میباشید باتوجه به مشکلات شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان ها و ایمیل لطفا یا...
 • شناسه پروژه: 1349

  درصورتی که داوطلب انجام پروژه زیر میباشید باتوجه به مشکلات شبکه اینترنت و عدم دسترسی به پیام رسان ها و ایمیل لطفا یا...
 • شناسه پروژه : 1236

  شناسه پروژه: 1236 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی مکانیک نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارش...
 • شناسه پروژه : 1231

    شناسه پروژه: 1231 نوع سفارش: تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مکانیک نوع دانشگاه: مقطع تحصيل...
 • شناسه پروژه : 1218

  شناسه پروژه: 1218 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی مکانیک نوع دانشگاه: سراسری مقطع تحصيلي: کارش...
 • شناسه پروژه : 1143

  شناسه پروژه: 1143 نوع سفارش: تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مکانیک جامدات نوع دانشگاه: آزاد مقطع ...
 • شناسه پروژه : 1095

  شناسه پروژه مهندسی مکانیک: 1095 نوع سفارش: پروژه مهندسی مکانیک شبیه سازی نرم افزاری رشته و گرايش تحصيلي: مهندسی مکان...
 • شناسه پروژه : 1099

  شناسه پروژه ساخت و تولید : 1099 نوع سفارش: پروژه دانشجویی ساخت و تولید رشته و گرايش تحصيلي: رشته مهندسی مکانیک گرایش...
 • شناسه پروژه: 1082

  شناسه پروژه: 1082 نوع سفارش: پروژه دانشجویی رشته و گرايش تحصيلي: مکانیک-طراحی کاربردی(دینامیک،کنترل و ارتعشات) نوع د...
 • شناسه پروژه: 1053

  شناسه پروژه مهندسی مکانیک:  1053 نوع سفارش: پروژه مهندسی مکانیک تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مک...
 • شناسه پروژه :1032

  شناسه پروژه: 1032 نوع سفارش: تحقیق – پروژه تحقیقاتی رشته و گرايش تحصيلي: مکانیک جامدات نوع دانشگاه: سایر مقطع ...