شناسه پروژه : 1239

شناسه پروژه:
1239

نوع سفارش:
پروژه دانشجویی

رشته و گرايش تحصيلي:
روانشناسی

نوع دانشگاه:
سراسری

مقطع تحصيلي:
کارشناسی ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:

شرح کامل پروژه:
پروژه ای که میخواستم سفارش بدم پروژه درسی با موضوع باز در حوزه روانشناسی است. فقط تنها نکته این است که روش تحلیلی آماری مورد استفاده بای Multilevel modeling باشد. گزارش پروژه، داده و کد انجام پروژه رو لطفا به من تحویل بدهید. ترجیحا هم به زبان انگلیسی باشد.
ممنون

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
دو هفته آینده

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:

لينک دانلود فايل پيوست: