شناسه پروژه : 1237

شناسه پروژه:
1237

نوع سفارش:
پروژه دانشجویی

رشته و گرايش تحصيلي:
مهندسي صنايع غذايي

نوع دانشگاه:
سراسری

مقطع تحصيلي:
دکتری

نرم افزارهاي مورد نياز:
Word

شرح کامل پروژه:
توكسين زدايي از مواد غذايي به روش هاي بيوتكنولوژي.
البته در ابتداي تحقيق در مورد انواع توكسينها و توضيح مختصري از روشهاي مختلف از بين بردن آنها مورد نياز است.

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
٦ آبان

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:

لينک دانلود فايل پيوست: