شناسه پروژه : 1235

شناسه پروژه:
1235

نوع سفارش:
بخشی از پروژه پایانی

رشته و گرايش تحصيلي:
شیمي

نوع دانشگاه:
سراسری

مقطع تحصيلي:
ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:
هرنرم افزاری نیاز هست

شرح کامل پروژه:
موضوع: حذف EDC با استفاده از نانوفوتوكاتاليست Clay/ZnO أز پساب پتروشيمي (فقط سه فصل اول نیاز هست)

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:

شما اعلام کنید

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:

لينک دانلود فايل پيوست: