شناسه پروژه : 1231

 

شناسه پروژه:
1231

نوع سفارش:
تحقیق – پروژه تحقیقاتی

رشته و گرايش تحصيلي:
مکانیک

نوع دانشگاه:

مقطع تحصيلي:
کارشناسی

نرم افزارهاي مورد نياز:

شرح کامل پروژه:
نحوه طراحی و محاسبات اجکتورها و سیلکون ها در سیستم های مکنده کارخانجات انفجاری

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
اواسط آذر

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار: