شناسه پروژه : 1207

شناسه پروژه:
1207

نوع سفارش:
سایر

رشته و گرايش تحصيلي:
عمران سازه

نوع دانشگاه:
سراسری

مقطع تحصيلي:
کارشناسی ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:

شرح کامل پروژه:
حل تمرین

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
یک هفته

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:

لينک دانلود فايل پيوست: