شناسه پروژه : 1177

شناسه پروژه:
1177

نوع سفارش:
تحقیق – پروژه تحقیقاتی

رشته و گرايش تحصيلي:
مدیریت mba استراتژی

نوع دانشگاه:
سایر

مقطع تحصيلي:
کارشناسی ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:

شرح کامل پروژه:
موضوع پروزه توسعه روستایی که از دوقسمت تشکیل شده قسمت اول مربوط به فعالیت هایی که کشورهای در حال توسعه مانند مالزی و یا کشور های پیشرفته در حمایت از روستاییان ومشاغل وصنایع مختلف در روستا انجام میدهند در مشاغل مختلف یا کار افرینی و قسمت دوم لینک دادن این فعالیت ها به روستاهای کشور بسته به شرایط جغرافیایی وظرفیت های ان منطقه وبه زبان دیگر کپی بردای از آن فعالیت ها در کشور با توجه به شرایط میباشد.

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
حداکثر یک ماه

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:

لينک دانلود فايل پيوست: