شناسه پروژه : 1153

شناسه پروژه:
1153

نوع سفارش:
پروژه دانشجویی

رشته و گرايش تحصيلي:
مهندسی نفت

نوع دانشگاه:
سراسری

مقطع تحصيلي:
کارشناسی ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:

شرح کامل پروژه:
من کارشناس ارشد رشته ای تی شاغل در سیستم نفت هستم برای جا بجای کاری نیاز به 1مقاله مرتبط با فن آوری اطلاعات و تولید نفت یا مشابه این دارم برای مجله داخلی.موضوع باخودتون

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
توافقی

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:

لينک دانلود فايل پيوست: