شناسه پروژه : 1152

شناسه پروژه:

1152

نوع سفارش:
پروژه پایانی

رشته و گرايش تحصيلي:
برق-الکترونیک

نوع دانشگاه:
سراسری

مقطع تحصيلي:
کارشناسی ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:
rsoft 2013

شرح کامل پروژه:
شبیه سازی مقاله مربوط به پروژه پایانی پیوست با نرم افزار rsoft 2013

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
98/07/26

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:

لينک دانلود فايل پيوست: