شناسه پروژه : 1092

شناسه پروژه:
1092

نوع سفارش:

پروژه دانشجویی

رشته و گرايش تحصيلي:
مدیریت تولید و عملیات

نوع دانشگاه:
سراسری

مقطع تحصيلي:
کارشناسی ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:

شرح کامل پروژه:
پاوریونت درباره موضوعات MRP, ERP, ERP2

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
4آبان

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:

لينک دانلود فايل پيوست: