شناسه پروژه : 1090

شناسه پروژه:
1090

نوع سفارش:
پروژه دانشجویی

رشته و گرايش تحصيلي:
مدیریت تولید و عملیات

نوع دانشگاه:
سراسری

مقطع تحصيلي:
کارشناسی ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:

شرح کامل پروژه:
تدوین استراتژی تولید برای یک شرکت تولیدی درصورت امکان یک شرکت در شهر شیراز

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
20آذر

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:

لينک دانلود فايل پيوست: