شناسه پروژه : 1074

شناسه پروژه:
1074

نوع سفارش:
پروژه دانشجویی

رشته و گرايش تحصيلي:
مخابرات میدان

نوع دانشگاه:
آزاد

مقطع تحصيلي:
کارشناسی ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:
CST

شرح کامل پروژه:
Design of PCB Leaky-Wave Antennas for Wide Angle Beam Steering

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
27 مهر

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:
5

لينک دانلود فايل پيوست: