شناسه پروژه : 1066

شناسه پروژه:
1066
نوع سفارش:
پروژه دانشجویی

رشته و گرايش تحصيلي:
مخابرات میدان

نوع دانشگاه:
آزاد

مقطع تحصيلي:
کارشناسی ارشد

نرم افزارهاي مورد نياز:
CST

شرح کامل پروژه:
طراحی آنتن با کمک نرم افزار CST، توضیحات بیشتر در فایل ورد گنجانده شده است.

قيمت تخميني مشتري (تومان):

تاريخ تحويل پروژه:
25 مهر

مدت زمان لازم براي مشتري جهت بررسي و تاييد پروژه پس از تحويل کار:
7

لينک دانلود فايل پيوست: