سیاست حفظ حریم خصوصی

خط مشی ما حفظ حریم خصوصی شماست.

سیاست حفظ حریم خصوصی

نام و نام خانوادگی، شماره تماس و آدرس ایمیل شما فقط در دسترس مدیریت موسسه شریف پروژه خواهد بود و اکیدا از دسترسی دیگران محافظت خواهد شد.

مشخصات پروژه درخواستی و صورت سفارش شما برای مجری های با سابقه موسسه ارسال می شود و اکیدا در دسترس عموم نخواهد بود.

بعد از عقد قرارداد و پرداخت بیعانه اطلاعات رد و بدل شده فقط در دسترس مجری‌ای خواهد بود که پروژه شما را انجام می دهد.

پروژه شما پس از تحویل و پایان قرارداد نیز محفوظ خواهد ماند و در وبسایت ما نمایش داده نمی شود.

شما ملزم هستید که مشخصات فردی و اطلاعات تماس خودتان و استادتان را از فایلها حذف نمایید در غیر اینصورت تعهدی برای حفظ حریم خصوصی شما نخواهیم داشت.

 

ضوابط و مقرارت سفارش پروژه را بخوانید